CBE


Je bent welkom op

maandag/dinsdag: 14:00 – 19:00 woensdag: 17:00 – 20:30 donderdag: 10:30 – 16:00

*vrijdag op afspraak

Phone: 010-282-7820

LENTE CURSUSSEN

Registratie week:  10 t/m 13 APRIL 2017

van 17.30 tot 20.00: geen afspraak nodig!

Vroeg registratie: 18 t/m 20 APRIL 2017 – VROEG REGISTRATIE ALLEEN OP AFSPRAAK

Cursussen beginnen vanaf 01 MEI en duren 11 weken

ZOMERCURSUSSEN 2017

NEWSLETTERCursussen Engels

Onze populaire cursussen Engels zijn er met name op gericht je meer zelfvertrouwen te geven om Engels te leren spreken. Je wordt gestimuleerd steeds meer Engels te gebruiken. In de lessen wordt tevens aandacht besteed aan je uitspraak, je luistervaardigheid wordt verder ontwikkeld en je krijgt de nodige grammaticale kennis aangereikt. Daarnaast is er in onze Cambridge cursussen extra aandacht voor de schrijfvaardigheid.

PRIJSLESROOSTERCONTACT

NIVEAU
 • Absolute Beginner 0
 • Beginner Niveau A1
 • Basisgebruiker Niveau A2
 • Half-gevorderd Niveau B1
 • Gevorderd Niveau B2
 • Vergevorderd Niveau C1
 • Bekwaam Niveau C2
Geen enkele kennis van het Engels.

De beginnerscursussen A, B en C beginnen met de basis: letters, getallen, begroetingen etc. Vanaf de eerste les wordt Engels gesproken om je communicatieve vaardigheden te stimuleren. Hoe meer Engels je hoort, hoe sneller je het zult begrijpen. De docent is erop getraind om de cursisten het Engels te laten begrijpen, zelfs als je een absolute beginner bent.  

Je kunt vertrouwde uitdrukkingen en basiszinnen gericht op het vervullen van concrete dagelijkse behoeften begrijpen en gebruiken Je kunt je aan anderen voorstellen en vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit

Je kunt op eenvoudige wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is te helpen

Je kunt communiceren over alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Je kunt in eenvoudige bewoordingen je familie en andere mensen, je leefomstandigheden, je opleiding en huidige of meest recente baan beschrijven.

Je kunt de belangrijkste punten uit standaardteksten begrijpen over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Je kunt je redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de taal gesproken wordt. Je kun teen eenvoudige tekst produceren over onderwerpen die vertrouw of van persoonlijk belang zijn.

Je kunt ervaringen, gebeurtenissen, dromen verwachtingen en ambities beschrijven en je kunt kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

Je begrijpt de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Je kunt in die mate vloeiend en spontaan reageren dat een natuurlijk contact met moedertaalsprekers mogelijk is, zonder dat dit voor een van de partijen problemen oplevert

Je kunt een duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala aan onderwerpen en je kunt een standpunt over een actuele kwestie toelichten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties

Als je niveau B2 hebt, kun je beginnen met de voorbereiding van het Cambridge FCE examen (First Certificate in English).

Je kunt een breed scala aan veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Je kunt jezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder duidelijk naar uitdrukkingen te moeten zoeken Je kunt flexibel en effectief met taal omgaan voor sociale, academische en professionele doelen Je kun teen duidelijke, goed gestructureerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruik maken van verbindingswoorden en signaalwoorden die een tekst structuur geven

Als je deze cursussen volgt ben je voorbereid op het Cambridge CAE examen. Uiteraard is het niet verplicht dit examen af te leggen.

Je kunt vrijwel alles wat je hoort of leest zonder moeite begrijpen Je kunt informatie uit verschillende geschreven en gesproken bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen

Je kunt jezelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en fijnere nuances in betekenis onderscheiden, zelfs in complexere situaties

Als je deze cursussen volgt ben je voorbereid op het Cambridge CPE examen. Uiteraard is het niet verplicht dit examen af te leggen.


Cursussen Cambridge

Het hele jaar worden door Cambridge English in Nederland de internationaal erkende Cambridge examens georganiseerd. De examens nemen twee dagen in beslag en worden afgenomen in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Groningen en Alkmaar. Alle taalvaardigheden worden getest: spreken, luisteren, schrijven, lezen en het onderdeel gebruik van het Engels. Door middel van een intaketoets en een intakegesprek wordt het startniveau bepaald en er wordt een inschatting gemaakt van het leertempo. Aan de hand daarvan krijg je een advies. Gemiddeld duurt het één cursusjaar om goed voorbereid het examen te kunnen doen (3 x 11 weken).

PRIJSLESROOSTERCONTACT

NIVEAU
 • Cambridge First
 • Cambridge Advanced
 • Cambridge Proficiency
 • Exam Information

You can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in your field of specialisation. You can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without problems for either party. 

You can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

You can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without problems for either party. You can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options. 

You can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in your field of specialisation.

You can understand with ease virtually everything heard or ready. You can summarise information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. 

You can express yourself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning, even in the most complex situations.

LEVEL TEST       EXAM DATES        APPLY       PRICES


CURSUSSEN NEDERLANDS

Het is een hele uitdaging om de taal te leren van het land waarin je woont. Net als bij het Engels, word je in de cursussen Nederlands gestimuleerd en gemotiveerd om Nederlands te spreken. Je bestudeert dus niet alleen de taal, je leert hem ook echt gebruiken. Of je hier nu een paar maanden wilt blijven, een paar jaar of permanent, onze cursussen geven je een goede basis van de Nederlandse taal. Tegelijkertijd leer je andere mensen kennen en kun je nieuwe vrienden maken. Hoe meer Nederlands je hoort, hoe sneller je taalvaardigheden zich zullen ontwikkelen. Onze cursussen Nederlands worden dan ook vanaf de eerste les in het Nederlands gegeven met, waar nodig, enige ondersteuning in het Engels. Onze docenten zijn goed opgeleid en zeer ervaren in deze manier van lesgeven.

PRIJSLESROOSTERCONTACT

NIVEAU
 • BEGINNERS 1 - > A1 
 • BEGINNERS 2 - A1
 • BEGINNERS 3 - > A2
 • BEGINNERS 4 - A2
 • GERVORDERDEN 1 - > B1 
 • GERVORDERDEN 2 - B1
 • GERVORDERDEN 3 - > B2
 • GERVORDERDEN 4 B2

Geen enkele kennis van het Nederlands

De beginners 1-cursussen starten met de basis: letters, getallen, begroetingen etc. Vanaf de eerste les wordt Nederlands gesproken om je communicatieve vaardigheden te stimuleren. Hoe meer Nederlands je hoort, hoe sneller je het zult begrijpen. De docent is erop getraind om je het Nederlands te laten begrijpen, zelfs als je een absolute beginner bent.

 

Je kunt vertrouwde uitdrukkingen en basiszinnen gericht op het vervullen van concrete dagelijkse behoeften begrijpen en gebruiken.

Je kunt je aan anderen voorstellen en vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit.

Je kunt op eenvoudige wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is te helpen.

Je begrijpt regelmatig voorkomende zinnen en uitdrukkingen begrijpen die verband houden met zaken van direct belang zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens, winkelen, plaatselijke geografie en werk.

Je kunt communiceren over alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen.

Je kunt in eenvoudige bewoordingen je familie en andere mensen, je leefomstandigheden, je opleiding en huidige of meest recente baan beschrijven.

Je begrijpt regelmatig voorkomende zinnen en uitdrukkingen begrijpen die verband houden met zaken van direct belang zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens, winkelen, plaatselijke geografie en werk.

Je kunt communiceren over alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen.

Je kunt in eenvoudige bewoordingen je familie en andere mensen, je leefomstandigheden, je opleiding en huidige of meest recente baan beschrijven.

Je kunt de belangrijkste punten uit standaardteksten begrijpen over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd.

Je kunt je redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de taal gesproken wordt.

In de Gevorderden 1-cursus worden deze vaardigheden verder ontwikkeld, je vergroot je woordenschat en je leert meer grammatica. Je gaat steeds makkelijker Nederlands spreken.

Je kunt de belangrijkste punten uit standaardteksten begrijpen over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd.

Je kunt je redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de taal gesproken wordt.

Je kunt een eenvoudige tekst produceren over onderwerpen die vertrouw of van persoonlijk belang zijn.

Je kunt ervaringen, gebeurtenissen, dromen verwachtingen en ambities beschrijven en je kunt kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

In de Gevorderden 2-cursus worden deze vaardigheden verder ontwikkeld, je vergroot je woordenschat en je leert meer grammatica. Je gaat steeds makkelijker Nederlands spreken.

Je begrijpt de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst, zowel over concrete als abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied.

Je kunt in die mate vloeiend en spontaan reageren dat een natuurlijk contact met moedertaalsprekers mogelijk is, zonder dat dit voor een van de partijen problemen oplevert.

In de Gevorderden 3-cursus worden deze vaardigheden verder ontwikkeld, je vergroot je woordenschat en je leert meer grammatica. Je gaat steeds makkelijker Nederlands spreken.

Je begrijpt de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst, zowel over concrete als abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied.

Je kunt in die mate vloeiend en spontaan reageren dat een natuurlijk contact met moedertaalsprekers mogelijk is, zonder dat dit voor een van de partijen problemen oplevert.

Je kunt een duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala aan onderwerpen en je kunt een standpunt over een actuele kwestie toelichten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

In de Gevorderden 4-cursus worden deze vaardigheden verder ontwikkeld, je vergroot je woordenschat en je leert meer grammatica. Je gaat dus steeds makkelijker Nederlands spreken. 
Tevens bereidt de docent je voor op het Staatsexamen NT2 II.

 


Site built by Web Propelled