"I speak and understand well but still make mistakes and fail to make myself understood occasionally"

Je kunt al:

  • praten over vertrouwde onderwerpen, persoonlijke gevoelens en meningen
  • eenvoudige teksten schrijven
  • gebeurtenissen in het heden, het verleden en de toekomst beschrijven
  • een moedertaalspreker begrijpen als deze duidelijk spreekt

Je leert steeds beter:

  • de kern te begrijpen van moeilijkere teksten, zoals verslagen of krantenartikelen over zowel concrete als abstracte onderwerpen
  • om zonder al te veel problemen een spontaan en vloeiend gesprek met een moedertaalspreker te voeren
  • duidelijke en gedetailleerde teksten te schrijven zoals e-mails, brieven of essays over diverse onderwerpen
  • je mening naar voren te brengen en te onderbouwen met de voor- en nadelen van verschillende opties
  • een discussie of lezing over een bekend onderwerp te begrijpen en Engelse nieuwsprogramma’s op radio en tv te volgen

Als je niveau B2 behaald hebt, kun je je ook gaan voorbereiden op de Cambridge First-toets (First Certificate in English).

Cursus Engels B2 in het centrum van Rotterdam

Onze Upper-Intermediate cursus is verdeeld in drie fases: A, B, C. Om het Cambridge FCE niveau te halen, kun je het beste alle fases doorlopen. Dan heb je het benodigde niveau om verder te gaan en het Cambridge English First certificaat te behalen.

Upper Intermediate Engels A Upper Intermediate Engels B Upper Intermediate Engels C
B2.1 (stap 1) B2.1 (stap 1) B2.1 (stap 1)
11 weken / 22 uur 11 weken / 22 uur 11 weken / 22 uur
€ 285,- *€ 285,- *€ 285,-
*If you re-register directly after your first course you will receive an earlybird discount on the next course / Course books are not included in this price

Testimonial

Testimonial

Alex Wiersema, Dutch student 2014

"Open, friendly and kind. The best way to feel comfortable in a learning environment!"