NIEUWE CURSUSSEN VANAF APRIL 2021!

* Vanaf april willen we graag lesgeven in kleine groepen op locatie, maar we weten nog niet of dat mogelijk zal zijn. Als de huidige regelgeving blijft bestaan, starten alle cursussen vanaf maandag 12 april online. Als de regelgeving verandert, kunnen sommige groepen terugkeren naar de klas.

Cursussen beginnen op maandag 12 april en eindigt begin juli 2021

  • Cursus 1 x week = 11 lessen
  • Cursus 2 x week = 22 lessen