Complaints

COMPLAINTS

  • Complaints must be submitted in person, by email or by letter to the CBE front desk and not to the teacher.
  • If you wish to send your complaint to a 3rd party - you may send it to the Director of El Abanico

(abanico@xs4all.nl).

  • We aim to respond to the complainant within 1 week and resolve the issue as quickly as possible. All

details will be kept confidential, unless otherwise demanded, and CBE will commit to a fair and just resolution.

  • A record of the complaint will be kept for 2 years.

KLACHTEN

  • Klachten moeten persoonlijk, per e-mail of per brief worden ingediend bij de CBE-receptie en niet bij de docent.
  • Als u uw klacht naar een derde partij wilt sturen - kunt u contact nemen met de directeur van El Abanico

(Abanico@xs4all.nl).

  • We streven ernaar binnen 1 week te reageren en het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Alle

details worden vertrouwelijk behandeld, tenzij anders wordt geëist en CBE zal zich committeren aan een eerlijke en rechtvaardige oplossing.

  • Een verslag van de klacht wordt gedurende 2 jaar bewaard.